Tầng 3, số 34 Hoàng Cầu mới, Đống Đa, Hà Nội
Tổ hợp Khách sạn, Thương mại, Dịch vụ cao cấp Nội Bài tại Sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội.

Tổ hợp Khách sạn, Thương mại, Dịch vụ cao cấp Nội Bài tại Sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội.

Tổ hợp Khách sạn, Thương mại, Dịch vụ cao cấp Nội Bài tại Sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội.

Dịch vụ Hộp ngủ VATC SleepPod Sân bay Nội Bài Hà Nội

Dịch vụ Hộp ngủ VATC SleepPod Sân bay Nội Bài Hà Nội

Dịch vụ Hộp ngủ VATC SleepPod Sân bay Nội Bài Hà Nội , dịch vụ hộp nhà ga tầng 1 và dịch vụ hộp ngủ nhà ga tầng 2...

Dự án đầu tư khác

Dự án đầu tư khác

VATC còn có những Dự án đầu tư khác đang trong quá trình triển khai