Tầng 3, số 34 Hoàng Cầu mới, Đống Đa, Hà Nội

Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam (VATC). Được thành lập ngày 07/11/2013, ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản, dịch vụ…

Tầm nhìn & Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn & Giá trị cốt lõi

VATC là một công ty tiên phong chuyên trong lĩnh vực: Bất động sản, dịch vụ lưu trú, bổ trợ du lịch, thương mại, dịch vụ phi hàng không tạ…

Liên hệ

Liên hệ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam (VATC) Tầng 3, số 34 Hoàng Cầu mới, Đống Đa, Hà Nội …

Kết nối với chúng tôi