Tầng 3, số 34 Hoàng Cầu mới, Đống Đa, Hà Nội

Dự án kinh doanh khác

 

Ngoài dịch vụ lưu trú, ăn uống cho hành khách đi lại bằng đường hàng không tại các sân bay ở Việt Nam, Công ty VATC còn triển khai các lĩnh vực kinh doanh dưới đây:

- Đại lý du lịch;

- Điều hành tua du lịch;

- Dịch vụ đặt chỗ;

- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm;

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống;

- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống;

- Kinh doanh bất động sản;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác,...