Tầng 3, số 34 Hoàng Cầu mới, Đống Đa, Hà Nội

Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam

Hội đồng quản trị VATC

- Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị