Noi Bai Airport Hotel

Khách sạn sân bay Nội Bài

Hanoi Airport Hotel

Hotel near Hanoi Airport

reservation@vatc.vn (+84) 243 584 3636
Icon mail  E-mail      Icon print  Bản in      Icon Tang  Cỡ chữ Icon giam      Chia sẻ: 

Giá Nhà nghỉ Nội Bài

Các bạn có thể thuê Nhà nghỉ Nội Bài để nghỉ ngơi, thư giãn giải trí trong khi chờ bay. Giá Nhà nghỉ Nội Bài được tính theo giờ và giá nguyên ngày.
Dưới đây là bảng giá thuê phòng nghỉ tại Sân bay Nội Bài của Công ty CP Du lịch Hàng không Việt Nam để các bạn cân nhắc và quyết định:
 
I. Bảng giá Nhà nghỉ Nội Bài VATC SleepPod - Nhà ga T1
Thời gian sử dụng Phòng Đơn Phòng Đôi Phương thức tính giá Ghi chú
Từ 1 đến 5 giờ 140,000 VNĐ/giờ 160,000 VNĐ/giờ Theo giờ Số tiền khách trả = Thời gian sử dụng dịch vụ x Giá phòng tương ứng
 
II. Bảng giá Nhà nghỉ Nội Bài VATC SleepPod - Nhà ga T2
Thời gian sử dụng Phòng Đôi Phương thức tính giá Ghi chú
Từ 1 đến 5 giờ 170,000 VNĐ/giờ Theo giờ Số tiền khách trả = Thời gian sử dụng dịch vụ x Giá phòng tương ứng
Trên 5 giờ đến 24 giờ - Giá trọn gói nguyên ngày Kiểm tra giá tại đây
 
yes Xem thêm về Giá cho người phụ trội, Quy tắc làm tròn thời gian sử dụng

yes Xem ngay để Bảo đảm đặt phòng và Chính sách hủy đặt phòng

Back to Top